--> Výpočet čisté mzdy 2014

Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy

K výpočtu čisté mzdy z hrubého příjmu je třeba znát v první řadě způsob stanovení zálohy na daň z příjmu. Ten závisí na tom, zda poplatník u daného zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani z příjmu a funkčních požitků. Prohlášení k dani je jednou z podmínek, aby poplatník mohl uplatňovat v průběhu zdaňovacího období nezdanitelné části daňového základu. Pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, zaměstnavatel při výpočtu zdanitelné mzdy nepřihlíží k nezdanitelným částkám.

Výsledná zdanitelná mzda je zdaněna sazbou ve výši 15%. Zálohu jsou povinni odvádět všichni, kteří nepodepsali prohlášení a měli příjem nad 5000 Kč, ale i ti, kteří prohlášení podepsali ať už mají jakýkoliv příjmy. Ti, kteří prohlášení k dani nepodepsali a měli příjmy do 5000 Kč odvádějí srážkovou daň a zálohy tak odvádět nemusí.

Hrubá mzda (HM) – je součet všech položek, které náleží zaměstnanci za práci odvedenou v příslušném měsíci. Skládá se ze základní mzdy, příplatků, odměn, prémií, náhrad mezd (dovolená, svátky) a další plnění.

Zdravotní pojištění (ZP) – které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel / firma a to 9% z hrubé mzdy. Pojistné se zaokrouhluje na koruny směrem nahoru.

Sociální pojištění (SP) – které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel / firma a to 25% z hrubé mzdy. Pojistné se zaokrouhluje na koruny směrem nahoru.

Sazba daně z příjmu je 15%.

Slevy na dani a daňové zvýhodnění

roční měsíční na poplatníka , důchodce, druhého z manželů bez příjmu 23640 1970 na druhého z manželů bez příjmu – držitele ZTP 49680 4140 invalidní důchod I. a II, stupně 2520 210 invalidní důchod III. stupně 5040 420 držitel průkazu ZTP 16140 1340 student 4020 335 daňové zvýhodnění na dítě 11604 967 - ditě ZTP/P 23208 1934